Wellness in Business

Dział szkoleń realizowany dla pracowników firm i korporacji. Celem projektu jest podniesienie zdolności psychofizycznych pracowników, kadry zarządzającej i właścicieli firm, przekładających się na wyższą efektywność pracy z jednoczesnym utrzymaniem i poprawa zdrowia. Zajęcia w formie teoretyczno-praktycznej.

Więcej informacji we wrześniu 2023.